ಪಾಸಿಟಿಜೆಮ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? 
ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಂಡ

ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Pregnancy me use kar sakte hai

Pankaj

Bohut acha hai long time spray I am two hours use

Akan dowari

Mumbai delevery time

Md islamuddin Ansari

Is it harm to spray inside the skin of penis i.e. on open shaft

XYZ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.