கப்பல் கொள்கை

நாங்கள் இந்தியா முழுவதும் 2-4 நாட்களுக்குள் கப்பல் செய்கிறோம்.

எங்கள் விநியோக பங்குதாரர்கள்:

Ekart மூலம் Flipkart

டெல்லியர் 

XPresBees.

Bluedart. 

Fedex.

Ecom Express.

வெளிப்புற பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்கும்?

தனித்த பேக்கேஜிங் - புத்திசாலித்தனமான விநியோகம்
எந்த பிராண்டிங் இல்லாமல் எங்கள் எல்லா தயாரிப்புகளையும் நாங்கள் வழங்குவோம். மேலும், பார்சலின் வெளியில் உள்ளடக்க விளக்கமளிக்காது, கேரியர் லேபிள் மட்டுமே காட்டப்படும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் தவிர வேறு யாரும் உள்ளே உள்ள உள்ளடக்கங்களின் இயல்பு அறிவீர்கள்.