𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒎𝒆𝒓, 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝑮𝒐𝒅

𝑺𝒉𝒐𝒑 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑮𝒐𝒅

 • 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗚𝗲𝗺𝘀 𝘅 𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲

సూపక్షన్ & దీర్ఘకాల (మొదటి-రాత్రి కాంబో ప్యాక్)

★★★★★ (133)
Rs. 4,300.00
ప్యాక్ పరిమాణం
క్యాప్సూల్ బలాన్ని ఎంచుకోండి
❝𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧❞
𝖬𝖺𝗄𝖾 𝖲𝗎𝗋𝖾 𝖸𝗈𝗎 𝖧𝖺𝗏𝖾 𝖲𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝖾𝖽 𝖳𝗁𝖾 𝖱𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖢𝖺𝗉𝗌𝗎𝗅𝖾 𝖲𝗍𝗋𝖾𝗇𝗀𝗍𝗁 𝖠𝖻𝗈𝗏𝖾 𝖡𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾 𝖯𝗎𝗋𝖼𝗁𝖺𝗌𝗂𝗇𝗀

Dispatched in 30 minutes

We dispatch prepaid orders within 30 minutes
COD orders are dispatched after phone verification, taking about 24 hours

Satisfaction Guarantee

𝗔𝘁 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗚𝗲𝗺𝘀, 𝘄𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀. 𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘁 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲, 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝘁𝗲𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱

24𝘅7 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲
+𝟗𝟏 𝟖𝟒𝟒𝟕-𝟕𝟑𝟔-𝟕𝟑𝟐

సూపక్షన్ & దీర్ఘకాల (మొదటి-రాత్రి కాంబో ప్యాక్)

𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀

𝖯𝖺𝖼𝗄 𝗈𝖿 2 𝖯𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗌 SuperAction 50capsules, LongTime Spray 60ml

Hindi Translation

ఈ కాంబో ప్యాక్ ఉంది: 1 బాటిల్ సూపక్షన్ 50 క్యాప్సూల్స్ & 1 బాటిల్ దీర్ఘకాల స్ప్రే

ఇక్కడ నుండి సూపక్షన్ గురించి తెలుసుకోండి;

ఇక్కడ నుండి దీర్ఘకాల స్ప్రే గురించి తెలుసుకోండి;

శాస్త్రీయంగా ఇంజనీరింగ్ చేసిన సూత్రీకరణ.

సూప్రాక్షన్ & లాంగ్-టైమ్ ® సూత్రీకరణ అనేది పురుషుల & మహిళల ఆరోగ్య రంగంలో 10+ సంవత్సరాల పరిశోధన యొక్క పని, ఇది మెడికల్ సైన్స్ ప్రపంచం నుండి తాజా పరిణామాలను తీసుకుంటుంది. మానవుని పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం యొక్క అత్యాధునికంపై నిజంగా ఉన్న పదార్ధాల కలయికను మీకు ఇవ్వడానికి సూత్రీకరణ నెమ్మదిగా మెరుగుపరచబడింది.


మా చిత్రాలతో దీర్ఘకాల స్ప్రేని ఎలా ఉపయోగించాలో చూడండి బ్లాగ్


 మా బ్లాగ్ చదవండి సూప్రాక్షన్లోలేదా నావిగేషన్ నుండి మా చాట్ సపోర్ట్ బృందంతో చాట్ ప్రారంభించడం ద్వారా ఏదైనా గురించి మరింత తెలుసుకోండి.


ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా?
దయచేసి కాల్ చేయండి మా కస్టమర్ సక్సెస్ టీం

Reviews (133)

 • 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆𝒔 (𝟐/𝟐)

  𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗢𝗳 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻: Maintain Erection, Increase Sexual Desires, Intense Orgasms, Cure Erectile Dysfunction, Improve Sperm Quality, Get Hard and Stay Hard for multiple rounds.

  𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗢𝗳 𝗟𝗼𝗻𝗴-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗮𝘆: Last Longer in Sex, Increase your Sex Timing, Perform to Satisfy Every Girl, Give her Orgasms Every Time.

𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

 • 𝗛𝗼𝘄 𝗧𝗼 𝗨𝘀𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻

  Take 1 pill of SuperAction 1 hour before having Sex to get desired results.
  For best Results: Do not eat anything after you have SuperAction until you are done with intercourse.

  For example:
  ➜ Have dinner at 8pm
  ➜ Wait for 2 hours to let your meal digest
  ➜ Now take 1 capsule of SuperAction at 10pm
  ➜ Then wait for 1 hour to let the capsule absorb
  ➜ Now you are ready for intercourse at 11pm
  This is a very successful way of consuming SuperAction, however, you can experiment with your ways as well.

 • 𝗛𝗼𝘄 𝗧𝗼 𝗨𝘀𝗲 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗧𝗶𝗺𝗲

  ➜ The spray can be applied regardless of whether the penis is erect or not. This means you can use the spray on a non-erect penis, and it is also safe to apply if the penis is erect.

  ➜ Gently pull your foreskin back as far as comfortable before applying the spray.

  ➜ Apply 5 sprays on the tip of the penis and 3 sprays on the body of the penis, totalling 8 sprays.

  ➜ Massage the liquid onto the head and body of your penis for about 5-8 seconds until the liquid is absorbed and dry.

  ➜ Wait for fifteen minutes and let it do its magic. (You can engage in foreplay during this time while the spray takes effect.)

  ➜ You can do protected sex (with condom) or unprotected sex (without condom) as you like, long-time spray is non-transferable to your partner.

 • SuperAction & Long-Time Spray Combo Pack will make you king of the bedroom

  𝗔𝗻𝘆 𝗦𝗶𝗱𝗲 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀?
  None! 100% Safe to use

  𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹?
  Yes!

  𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗕𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗹𝘂𝘀?
  Patients Below the age of 50 years should use SuperAction Light and Patients above the age of 50 should use SuperAction Plus for optimum results. SuperAction PLUS is far more stronger than Light Formulation. It is for the people who need extra edge. On the other hand SuperAction light is moderately dosed.

  𝗛𝗼𝘄 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗢𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗼𝗼𝗸?
  We deliver all our Wellness products without any branding. Furthermore, there will be no content description on the outside of the parcel, only the carrier label will be displayed. As a result, no one besides you will know the nature of the contents inside.

Frequently Asked Questions

Suggested Usage of SuperAction ?

We Highly Recommend using SuperAction at Night Only. The Circadian clock is an essential timekeeper that controls, for humans daily rhythm of physiological and behavioural functions. In Simple words : Certain Medications Such as SuperAction Best Releases at Night time when our body is at Relax & Resting Mode.

𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗶𝗳 𝘄𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗶𝗺𝗲 ?
See when you visit a Healthcare & Doctor Write you some medicines for XYZ things, you are told Timing of Each Medicine, Like when to take. Some Medicines are suggested at morning, some at evening & Some at Night. For SuperAction, The Suggested time is at Night Only.

𝗬𝗼𝘂 𝗠𝗮𝘆 𝗔𝘀𝗸 𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗧𝗮𝗸𝗲 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗶𝗹𝗸 𝗼𝗿 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿 ?
Take SuperAction with Water Only, NOT Milk.

Question: Do I Have To Keep Taking It Regularly Like A Treatment Or Supplement?

Answer : Absolutely No. You Only Take These Products on the Day of Sex, Enjoy Sex Like Never before.

Question: Who Can Take SuperAction and Long-Time Spray?

Answer: Men aged 18 to 95 can take SuperAction and Long-Time Spray. It is recommended and clinically proven.

Question: Can Diabetic or High/Low Blood Pressure Patients Take These Products?

Answer: Yes! Both SuperAction Pills and LongTime Spray are safe for diabetics and blood pressure patients and work well.

Question: Can we drink Alcohol while using SuperAction and LongTime?

We Don't recommend Drinking Alcohol with SuperAction and LongTime as it reduces strength of the products by upto 50%. While it has no side effects with alcohol but you will get much lesser benefits. However, If you really want to drink, then please drink after you're done having sex.

Question: Are SuperAction and LongTime Spray permanent solutions or temporary solutions?

SuperAction and LongTime Spray are permanent solutions. After using these products for every sexual encounter over about 4-5 months, your body will adapt, and you will be cured. After that, you will never need them again and can live happily ever after. These revolutionary products are recommended by thousands of doctors and are imported to over 130 countries, including India, the USA, Dubai, Australia, and Indonesia. They are not habitual or addictive, so you can start or stop using them anytime without worry.

Scientifically Engineered Formulation

The SuperAction® and LongTime® formulation is the work of 10+ years of research in the field of men’s health, taking the latest developments from the world of medical science. Then the formulation was slowly refined to give you a combination of ingredients that’s truly on the cutting-edge of men’s reproductive health.

𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑊ℎ𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 సూపక్షన్ & దీర్ఘకాల (మొదటి-రాత్రి కాంబో ప్యాక్) 𝐴𝑙𝑠𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒

A table comparing the facets of 3 products
Facet
మహిళలకు ఆమె భావాలు
See Product Details
సూపక్షన్, లాంగ్‌టైమ్ & ఆమె ఫీలింగ్స్ (అల్టిమేట్ డేట్ నైట్ కాంబో ప్యాక్)
See Product Details
Get Wet Lubricant
See Product Details

Sunny Leone 𝑳𝒐𝒗𝒆𝒔 PositiveGems

For Erectile Dysfunction & Premature Ejaculation

సూపక్షన్ & దీర్ఘకాల (మొదటి-రాత్రి కాంబో ప్యాక్)

Rs. 4,300.00

ప్యాక్ పరిమాణం

 • 50 Capsules & 60ml Spray

క్యాప్సూల్ బలాన్ని ఎంచుకోండి

 • సూప్రాక్షన్ లైట్ (50 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ రోగి)
 • సూపక్షన్ ప్లస్ (50 ఏళ్లు పైబడిన రోగి)

custom.important_tittle

𝖯𝖺𝖼𝗄 𝗈𝖿 2 𝖯𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗌 SuperAction 50capsules, LongTime Spray 60ml
(133)
View product